Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Kan jag få journalen/betyget översatt till ett annat språk?

Regionarkivet översätter inte betyg/intyg eller andra originaldokument.

 

Senast uppdaterad den 8 april 2020