Region Stockholm Regionarkivet

Kan jag få journalen/betyget översatt till ett annat språk?

Regionarkivet översätter inte betyg/intyg eller andra originaldokument.

 

Senast uppdaterad den 7 oktober 2019