Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Kan du se var jag vårdats med hjälp av mitt personnummer?

Vi har ingen möjlighet att göra sökningar på en patient utifrån namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv. Vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta. Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

Senast uppdaterad den 6 februari 2019