Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Kan du se var jag vårdats med hjälp av mitt personnummer?

Vi har ingen möjlighet att göra sökningar på en patient utifrån namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv. Vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta. Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

Senast uppdaterad den 8 april 2020