Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Kan du se om journalen finns hos er? Exempelvis BVC-journalen?

Nej, under telefontid har vi tyvärr ingen möjlighet att snabbt se detta. Det beror på att journaler som förvaras på Regionarkivet är till största delen pappersjournaler och de är inte registrerade digitalt. För att se om en journal finns hos oss är det enklast om du gör en beställning med önskemål om att vi kontaktar dig.

Senast uppdaterad den 8 april 2020