Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Finns uppgift om barnets blodgrupp i förlossningsjournalen?

Blodgruppen tas inte på alla barn i samband med förlossningen. Man tar endast blodgruppen på barn till Rh-negativa mödrar och barn som av olika orsaker är sjuka och eventuellt kan behöva en blodtransfusion. Mer information om Rh-negativ blodgrupp finns på www.1177.se.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad den 8 april 2020