Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Frågor och svar om beställningar

Kan du se om journalen finns hos er? Exempelvis BVC-journalen?

Nej, under telefontid har vi tyvärr ingen möjlighet att snabbt se detta. Det beror på att journaler som förvaras på Regionarkivet är till största delen pappersjournaler och de är inte registrerade digitalt. För att se om en journal finns hos oss är det enklast om du gör en beställning med önskemål om att vi kontaktar dig.

Kan du se var jag vårdats med hjälp av mitt personnummer?

Vi har ingen möjlighet att göra sökningar på en patient utifrån namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv. Vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta. Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

Varför har vi inte alla journaler från privata vårdgivare?

Om en privat vårdgivares verksamhet upphör fortsätter den privata vårdgivaren (eller alternativt dödsboet, konkursboet, likvidatorn) att ansvara för förvaring och arkivering av patientjournalerna i minst 10 år efter det att sista uppgiften fördes in i journalen. Om den privata vårdgivaren däremot inte har möjlighet att ta hand om de patientjournaler som finns när verksamheten upphör, kan vårdgivaren ansöka om ett omhändertagande av journalerna hos Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats.

I de fall ett beslut fattats om att omhänderta en privat vårdgivares journalarkiv är det arkivmyndigheten i det aktuella landstinget/regionen som tar hand om patientjournalerna.

I Region Stockholm fungerar Regionarkivet som arkivmyndighet och är den myndighet som tar hand om privata vårdgivares journalarkiv efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg.

Vad innehåller en patientjournal?

De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Vi rekommenderar att du börjar med att beställa dessa och om behov finns kan du komplettera med att beställa fler handlingar senare.

Är du osäker eller vill ha andra handlingar än de som nämns fyll i fältet ”Andra handlingar" i beställningsformuläret.

Exempel på innehåll i en medicinsk patientjournal:

 • Läkaranteckningar
 • Epikris (sammanfattning av vårdtillfället)
 • Operationsberättelse
 • Röntgenutlåtanden
 • PAD-svar (patologiskt provsvar)
 • Laborationslistor (exempelvis svar på blodvärden)
 • Provsvar
 • Feberkurvor
 • EKG-kurvor
 • Läkemedelslista
 • Ambulansjournal
 • Sjuksköterskans anteckningar

Exempel på innehåll i en psykiatrisk journal:

 • Psykologanteckningar
 • Psykologutlåtande
 • Neuropsykiatriskt utlåtande (för att fastställa diagnos av t ex ADHD och Asperges)
 • Utredning
 • Utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter

Kan jag få journalen/betyget översatt till ett annat språk?

Regionarkivet översätter inte betyg/intyg eller andra originaldokument.

 

Vad är skillnaden mellan barnhälsovård och skolhälsovård?

Barnhälsovården är landstingens och regionernas ansvarsområde och de arbetar med förebyggande hälsovård för barn upp till 5 år. I barnhälsovårdsjournalen finns bland annat uppgifter om längd, vikt och huvudomfång (tillväxtkurvor), utvecklingsbedömningar, synundersökningar, hörselundersökningar och vaccinationer. Vaccinationerna man fått inom barnhälsovården kan behöva visas upp vid exempelvis utlandsstudier.

När barnen börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården. Skolhälsovården är kommunernas ansvar och information från skolhälsovården finns hos skolsköterskan eller i kommunarkiv.

Vart vänder jag mig för att få vaccinationsuppgifter?

Barnhälsovårdsjournaler på barn födda från och med 1989 tom 2008 finns hos
Regionarkivet. BVC-journaler på barn födda till och med 1975 kan finnas kvar hos Stockholms stadsarkiv om det gäller en mottagning eller om du gått i en skola i Stockholms stad.

BVC-journaler på barn födda mellan 1976-1988 kan finnas hos Utbildningsförvaltningen. Gäller det en mottagning eller om du gått i en skola i en annan kommun kontaktar man respektive kommunarkiv.

Finns uppgift om barnets blodgrupp i förlossningsjournalen?

Blodgruppen tas inte på alla barn i samband med förlossningen. Man tar endast blodgruppen på barn till Rh-negativa mödrar och barn som av olika orsaker är sjuka och eventuellt kan behöva en blodtransfusion. Mer information om Rh-negativ blodgrupp finns på www.1177.se.länk till annan webbplats

Vart vänder jag mig om Skatteverket saknar folkbokföringsuppgifter om min anhörig?

Innan 1991 fördes folkbokföringen av landets pastorsämbeten. Dessa register har i de allra flesta fall skickats till respektive landsarkiv.

Hittar du inte svaret på din fråga kan vi kontakta dig.

Vill du beställa handlingar eller annan information gör du det via våra e-tjänster.

Jag vill bli kontaktad
Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig så snart vi kan, vardagar mellan klockan 9-15. Vi provar att ringa endast en gång.Senast uppdaterad den 27 maj 2020