Region Stockholm Regionarkivet

Beställning av biologiskt prov och remissvar med bud 

Endast för vårdverksamheter och forskare.
Beställning ska ha kommit in senast kl 12.00 för att kunna levereras samma dag.

Beställarens kontaktuppgifter
User information








Fakturaadress - anges vid forskningsärenden
User information







Provernas ursprung *
Övriga upplysningar  *
Patient *

Fullständigt personnummer eller födelsedatum ååååmmdd med eventuellt reservnummer.



PAD-nr är samma som LID-nr, det nummer en provtagning av vävnad får som är relaterad till patienten, 1-2 bokstäver direkt följt av 5-10 siffror.

Välj ett eller flera alternativ *
Multiple selection



Hantering av personuppgifter
Leveranssätt: Bud/Brådskande. Ring gärna på vår telefontid.
Du får en bekräftelse via e-post när vi mottagit din beställning. Beställningen bifogas inte i mailet.

Skapa supportärende

Kontakta supporten om du stöter du på tekniska problem när du använder ett beställningsformulär.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter







Senast uppdaterad den 8 maj 2019