Region Stockholm Regionarkivet

Våra avgifter

Nedanstående avgifter gäller från den 1 januari 2019. Avgifterna fastställdes av landstingsfullmäktige den 12 december 2018.

Framtagning av biologiska prover

Format

Avgift

Biobanksprover, utlån för fortsatt vård

Kostnadsfritt

Biobanksprover, utlån för forskning

600 kronor per timme

 

Senast uppdaterad den 31 januari 2019