Region Stockholm Regionarkivet

Beställning av biologiskt prov och remissvar

Vill du beställa biologiskt prov och remissvar för forskning ställs särskilda krav. Kontakta landstingsarkivet.lsf@sll.se för mer information.

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive landsting/region.


Biologiskt prov och remissvar med post
Biologiskt prov och remissvar med bud

Senast uppdaterad den 10 april 2019