Region Stockholm Regionarkivet

Beställning av betyg

Om en avgift tas ut beror på antalet kopior och i vilket format informationen lämnas ut.


Det samlade betygsdokumentet lämnas ut till eleven i original vid examen och det som kan lämnas ut från skolans arkiv är en kopia av skolans betygskatalog. Betygskatalogen är skolans originalhandling och underlag för det samlade betygsdokumentet.

Handläggningstid: Upp till två veckor för beställningar
Kostnad * (obligatorisk)
Kostnad


Om kostnaden överstiger angett belopp vill jag bli kontaktad.
Beställarens kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Beställarens kontaktuppgifterBeställningen avser * (obligatorisk)
Beställningen avser
Fullständigt personnummer (ååååmmdd-xxxx) eller födelsedatum (ååååmmdd)
Önskade handlingar * (obligatorisk)
Önskade handlingarUtbildningsform * (obligatorisk)
Utbildningsform


Ange även eventuell inriktning

Ange även när, om de eventuellt avbröts


Kopior önskas vidimerade * (obligatorisk)
(Underskrift som intygar att kopian stämmer överens med originalet)
Kopior önskas vidimerade


Välj leveranssätt * (obligatorisk)
Välj leveranssättDu får en bekräftelse via e-post när vi mottagit din beställning. Beställningen bifogas inte i mailet.

Skapa supportärende

Kontakta supporten om du stöter du på tekniska problem när du använder ett beställningsformulär.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
KontaktuppgifterSenast uppdaterad den 25 september 2019