Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Beställ patientjournal

Vill du beställa journaler för forskning ställs särskilda krav. Kontakta landstingsarkivet.lsf@sll.se för mer information.

Regionarkivet förvarar som regel information som är äldre än 10 år. Om du har vårdats på en av regionens vårdinrättningar de senaste 10 åren ska du i första hand ta kontakt med vårdinrättningen.


Privatperson
Verksamhetsrepresentant
Inneliggande patient

förlossningsjournal födelsejournal

Senast uppdaterad den 13 augusti 2020