Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Mer om att beställa biologiska prover och remissvar

Du kan beställa biologiska prover som vävnads- och blodprover samt remissvar. Vi förvarar prover från 1938 och framåt på glas och i paraffinklossar i vårt patologarkiv.

Regionarkivets biobank innehåller provsamlingar från de nedlagda sjukhusen Sabbatsberg, S:t Erik, S:t Göran och Löwenströmska.

Regionarkivet tillhandahåller även deponitjänst med provsamlingar från Karolinska universitetssjukhuset Solna, Huddinge sjukhus, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Vem har tillgång till tjänsten?

Vårdverksamheter och forskare.

Finns det några särskilda krav?

  • Gäller din beställning prov för fortsatt vård ska det finnas skriftligt samtycke från patienten. Proverna lånas ut för analys.

 

  • Om du vill ta del av prov för forskning behöver du bifoga skriftlig samtycke från patienten eller en anhörig till denna om patienten är avliden. Bifoga även beslut från etikprövningsnämnden.

 

  • Vid en forskningsförfrågan görs alltid en bedömning av om provet kan lämnas ut eller inte. Är det bara en liten bit kvar av provet lämnas det inte ut för forskning eftersom provet kan behövas för vård av patienten eller dess anhöriga. Prov för forskning lånas ut under ett års tid. För att säkerställa att prover lämnas tillbaka till landstingsarkivet lånar vi i första hand ut prov på glas och därefter vävnadsprover.

 

  • Du som är patient får vid förfrågan en kopia på remissen där analysen av ditt prov framgår.

Vad kostar det?

Vem kan jag kontakta?

Vanliga frågor och svar om beställningar

Vill du beställa handlingar eller annan information gör du det via våra e-tjänster.

Jag vill bli kontaktad
Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig så snart vi kan, vardagar mellan klockan 9-15. Vi provar att ringa endast en gång.Senast uppdaterad den 25 februari 2020