Region Stockholm Regionarkivet

Våra avgifter för biologiskt prov och remissvar

Nedanstående avgifter gäller från den 1 januari 2019. Avgifterna fastställdes av landstingsfullmäktige den 12 december 2018.

Avgifter för framtagning av biologiska prover

Format

Avgift

Biobanksprover, utlån för fortsatt vård

Kostnadsfritt

Biobanksprover, utlån för forskning

600 kronor per timme


Senast uppdaterad den 15 augusti 2019