Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Beställ biologiskt prov och remissvar

Vill du beställa biologiskt prov och remissvar för forskning ställs särskilda krav. Kontakta landstingsarkivet.lsf@sll.se för mer information.

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive region.


Biologiskt prov och remissvar med post
Biologiskt prov och remissvar med bud

Senast uppdaterad den 25 februari 2020