Region Stockholm Regionarkivet

Beställ betyg

Om en avgift tas ut beror på antalet kopior och i vilket format informationen lämnas ut.


Det samlade betygsdokumentet lämnas ut till eleven i original vid examen och det som kan lämnas ut från skolans arkiv är en kopia av skolans betygskatalog. Betygskatalogen är skolans originalhandling och underlag för det samlade betygsdokumentet.

Handläggningstid: Upp till två veckor för beställningar

Laddar formulär...

Senast uppdaterad den 24 januari 2020