Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Beställ barnhälsovårdsjournal

Vill du beställa journaler för forskning ställs särskilda krav. Kontakta landstingsarkivet.lsf@sll.se för mer information.


Du kan endast beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm hos oss. Gäller det övriga landet kontaktar du respektive region.


  • Regionarkivet förvarar barnhälsovårdsjournaler för barn födda från och med 1989 till och med 2008.


  • Barnhälsovårdsjournaler på barn födda till och med 1975 kan finnas kvar hos Stockholms stadsarkiv om det gäller en mottagning eller om du gått i en skola i Stockholms stad.


  • Barnhälsovårdsjournaler på barn födda mellan 1976-1988 kan finnas hos Utbildningsförvaltningen.


  • Gäller det en mottagning eller om du gått i en skola i en annan kommun kontaktar man respektive kommunarkiv.


  • För födda utanför Stockholms län så skickas barnhälsovårdsjournalen direkt till hemmahörande region efter avslutad skolgång i Stockholm.

Privatperson
Verksamhetsrepresentant

barnhälsojournal bvcjournal Barnjournal Bhvjournal BHV BVC Barnavårdscentral BVC-verksamheter

Senast uppdaterad den 6 mars 2020